Søkeresultater

58 elementer funnet

Produkter (50)

Vis alle

Sider (8)

  • Salgsvilkår | Kunst av Siri Røiseth | Bergen

    SALGSVILKÅR Se ofte stilte spørsmål her 👈 Betaling Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. ​ Angrerett Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev). Angrefristen begynner å løpe: Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt. Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt. ​ Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten. ​ Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake. ​ Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år. ​ Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren. Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig. ​ Retting eller omlevering Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel. ​ Prisavslag Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen. ​ Heving Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig. ​ Konfliktløsning Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no. Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr ​ ​ Lurer du på noe annet? Se de mest vanlige spørsmålene med svar her

  • Reviews | Kunst av Siri Røiseth | Bergen

    BESTSELGERE Hurtigvisning ULRIKEN Pris kr 1 300,00 Hurtigvisning PINGVINER - Galleriversjon Pris kr 1 300,00 Hurtigvisning MAMI AFRICA Pris kr 1 300,00 Hurtigvisning BELOVED Pris kr 1 300,00 Hurtigvisning BALLETT Pris kr 1 300,00 Hurtigvisning Gavekort julemotiv Pris kr 500,00 Se alle kunstverk

  • Kunstner | Kunst av Siri Røiseth | Bergen

    KUNSTTRYKK I begrenset opplag Kjøp nå NYHETER UTSOLGT Hurtigvisning ELVIS UTSOLGT UTSOLGT Hurtigvisning GOOD TIMES AHEAD UTSOLGT UTSOLGT Hurtigvisning THIS GIRL IS ON PFIZER UTSOLGT BESTSELGERE 2021 Hurtigvisning ULRIKEN Pris kr 1 300,00 Hurtigvisning PINGVINER - Galleriversjon Pris kr 1 300,00 Hurtigvisning MAMI AFRICA Pris kr 1 300,00 Hurtigvisning BELOVED Pris kr 1 300,00 Hurtigvisning BALLETT Pris kr 1 300,00 Hurtigvisning Gavekort julemotiv Pris kr 500,00 ALLE PRODUKTER Hurtigvisning PINGVINER - Galleriversjon Pris kr 1 300,00 Hurtigvisning ULRIKEN Pris kr 1 300,00 Hurtigvisning MAMI AFRICA Pris kr 1 300,00 Hurtigvisning NUDE Pris kr 2 000,00 Hurtigvisning BELOVED Pris kr 1 300,00 Hurtigvisning FUCK IT Pris kr 1 300,00 Hurtigvisning BALLETT Pris kr 1 300,00 Under 5 igjen Hurtigvisning HOME Pris kr 1 000,00 Hurtigvisning Gavekort julemotiv Pris kr 500,00 Hurtigvisning Gavekort 2 Pris kr 500,00 Hurtigvisning Gavekort 1 Pris kr 500,00 UTSOLGT Hurtigvisning ELVIS UTSOLGT UTSOLGT Hurtigvisning GOOD TIMES AHEAD UTSOLGT UTSOLGT Hurtigvisning THIS GIRL IS ON PFIZER UTSOLGT FRI FRAKT På alle ordrer LIMITED EDITION Når et bilde er utsolgt blir det aldri laget flere ​ ​ SIKKER BETALING Sikret med SSL Secure Shopping PRIORITERER KUNDESERVICE Kontakt meg på chat, tlf eller mail MILJØVENNLIG ALTERNATIV Forsendelser pakket i solide og 100% resirkulerbare papprør KUNDESCORE 5/5 Basert på over 240 Facebook-anmeldelser INSTAGRAM

Vis alle